วิธีการเปิด tab Sharing ในหน้า Properties ของ Windows 10 – 11

วิธีการเปิด tab Sharing ในหน้า Properties ของ Windows 10 – 11

เมื่อคุณต้องการที่จะแชร์โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดย การเปิด tab sharing windows 10-11 เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆในเครือข่าย ได้สามารถใช้โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นร่วมกัน  ซึ่งการแชร์นี้ใน Windows 7  Windows 10 และ Windows 11 สามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านทาง Windows Explorer  ทำให้การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเครือข่ายได้ง่ายยิ่งขึ้น  แต่ว่าอย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆนี้ ได้ได้เกิดปัญหาขึ้นบางประการทำให้ Windows ของบางท่าน คุณสมบัติการแชร์ดังกล่าวได้หายไปซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ โดยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์นั้น แล้วเลือกไปที่เมนู Properties  ซึ่งหน้าต่างที่แสดงขึ้นมาจะไม่แสดงแท็บ sharing ดังรูปต่อไปนี้ จะเห็นได้ว่ามีแท็บที่ปรากฏอยู่เพียงแค่ 5 แท็บเท่านั้น คือ แท็บ General  Security  Previous  Version  Customize  ซึ่งตามปกติแล้ว แท็บ Sharing จะเป็นลำดับที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่าง General และ Security ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขเพื่อเรียกแท็บ Sharing…