ตั้งค่ากระดาษเครื่องพิมพ์ Epson LQ-310

ตั้งค่ากระดาษเครื่องพิมพ์ Epson LQ-310

เครื่องพิมพ์ Epson LQ-310 เป็นเครื่องพิมพ์หัวเข็มกระแทก ลงไปบนผ้าหมึกริบบอน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานและตำนานมายาวนาน เพราะเป็นเครื่องพิมพ์รุ่นแรก ๆ ที่เริ่มใช้งานกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงในปัจจุบัน และใช้งานกับอีซี่เซลส์มาตั้งแต่เริ่มแรก และการ ตั้งค่ากระดาษเครื่องพิมพ์ Epson LQ-310 ก็ยังเป็นที่สับสนอยู่บ่อยครั้ง