ปรับขนาดตัวอักษร ใน Windows 11

ปรับขนาดตัวอักษร ใน Windows 11

ตามปกติแล้ว Windows 11 จะมีขนาดของตัวอักษรที่มีมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้ว บางครั้งผู้ใช้งานอาจจะต้องการให้ตัวอักษรต่าง ๆ รวมทั้งในเมนูของโปรแกรมอื่น ๆ มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น บางครั้งอาจใช้วิธีการปรับความละเอียดของหน้าจอให้มีรายละเอียดลดลงเพื่อต้องการให้ขนาดสเกลของตัวอักษรใหญ่ขึ้น หรืออาจใช้วิธีเพิ่มเปอร์เซ็นของตัวอักษรก็ได้ ซึ่งสามารถ ปรับขนาดตัวอักษร Windows 11 ได้