การรับคืนสินค้าโดยอ้างเลขที่บิล

คลิ๊กแชร์ที่นี่

การรับคืนสินค้าโดยอ้างเลขที่บิล ตามปกติแล้วการรับคืนสินค้า จะเน้นที่ว่ารับคืนสินค้ารายการอะไร แต่บางครั้งก็เกิดข้อสับสนได้ เนื่องจากว่าผู้ใช้งานสับสนเรื่องของรหัสสินค้า หรือจำชื่อรายการสินค้าผิด ทำให้สินค้าที่รับคืนผิดไปด้วย ส่งผลให้  สต๊อกสินค้าคาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูลจึงได้มีการปรับปรุงให้มีการรับคืนสินค้า โดยการอ้างเลขที่บิล ซึ่งการรับคืนโดยการอ้างถึงเลขที่บิล จะทำให้เกิดความแม่นยำของการรับคืนรายการสินค้าที่ถูกต้อง รวมถึงต้นทุนที่ถูกต้องในการรับคืนเพื่อนำกลับเข้าไปในสต๊อกสินค้า ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ให้ติ๊กถูกที่ ช่อง “ตรวจสอบสินค้าเพื่อขายและรับคืน” ดังภาพต่อไปนี้

2. ทำการป้อนรายละเอียดหรือค้นหารายการสินค้าที่ต้องการจะรับคืน เมื่อค้นหาเจอแล้วให้กด enter เพื่อเลือกรายการสินค้านั้น โดยขั้นตอนดังกล่าวนั้นคุณสามารถที่จะใช้รหัสสินค้า หรือสแกนบาร์โค้ดในการค้นหาได้

3. เมื่อคุณเลือกรายการสินค้าที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือก โดยจะมีเมนู 2 ลำดับ ลำดับที่ 1 คือขายสินค้า ลำดับที่ 2 คือรับคืนสินค้า ให้คุณกดแป้นลูกศรชี้ลงที่คีย์บอร์ด หรือใช้เมาส์คลิกไปที่รับคืนสินค้า เพื่อเข้าสู่หน้าจอรับคืนสินค้าต่อไป

4. การรับคืนสินค้าตามเลขที่บิล ให้คลิกที่ “รับคืนสินค้าตามเลขที่บิล”  จากนั้นให้ป้อนเลขที่บิล ที่คุณต้องการจะรับคืนสินค้าจากบิลนั้น
5. หากคุณไม่มั่นใจหรือว่าไม่ทราบเลขที่บิลให้คลิกที่ “หากไม่ทราบเลขที่บิลกรุณาคลิกที่นี่” เพื่อค้นหาเลขที่บิลต่อไป

6. หลังจากที่คุณป้อนเลขที่บิลที่ถูกต้องแล้ว  โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของลูกค้าในบิล และจะแสดงรายละเอียดของรายการสินค้า  รวมทั้งจำนวนของสินค้าที่ซื้อไปในบิลนั้น ทำให้คุณสามารถที่จะระบุจำนวนรับคืนที่ถูกต้องได้
7. ป้อนจำนวนที่รับคืน
8. กดบันทึกลงหน้า

เมื่อคลิกบันทึกลงหน้าจอขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายการสินค้าดังกล่าวจะไปปรากฏอยู่ในหน้าจอขาย โดยรายการสินค้าที่รับคืนจะเป็นตัวอักษรสีชมพู และมีวงเล็บต่อท้ายว่าสินค้ารับคืน โดยจำนวนสินค้าและราคาสินค้าจะติดลบ

โดยจะมีการระบุตัวอักษรระบุชื่อลูกค้าที่คืนสินค้าในหน้าจอดังกล่าวมาด้วย โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเลือกชื่อลูกค้าอีก และเมื่อกด page down เพื่อรับคืนสินค้า โปรแกรมจะทำการนำเข้าสู่หน้าจอขายให้จนกระทั่งออกใบรับคืนสินค้าจนสำเร็จ


คลิ๊กแชร์ที่นี่

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *