แก้ไข windows 10 ภาษาเพี้ยน ภาษาต่างดาว

คลิ๊กแชร์ที่นี่

หลายครั้งที่เมื่อท่านได้ติดตั้งโปรแกรม Windows 10 หรือ 11 ไปแล้วเมื่อใช้งานโปรแกรมอื่นๆก็ใช้งานเป็นปกติแต่เมื่อใช้งานโปรแกรมที่มีเมนูหรือว่าคำสั่งที่เป็นภาษาไทย รวมทั้งโปรแกรมอีซี่เซลส์อีกด้วย ก็จะไม่สามารถอ่านได้ จะเป็นลักษณะ Windows 10 ภาษาเพี้ยน หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นภาษาต่างดาว ซึ่งสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ ดังวิธีดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง Windows 10 และ Windows 11

  1. คลิกที่ปุ่มค้นหาในหน้าจอของ Windows
  2. จากนั้น ให้พิมพ์คำว่า control panel (แผงควบคุม)
  3. คลิ๊กที่ control panel (แผงควบคุม)

4. คลิ๊กที่ Clock and region (นาฬิกา/ภูมิภาค)

5. คลิ๊กที่ Region (ภูมิภาค)

6. คลิ๊กที่ Administrative
7. คลิ๊กที่ Change System Locale…

การเปลี่ยน System Local จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาษาที่ใช้ในแสดงของฟอนต์ภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆแต่ยังสามารถที่จะใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษได้ซึ่งสามารถแก้ Windows 10 ภาษาเพี้ยนได้

8. คลิ๊กเลือก Thai (Thailand) แล้วกด OK

การเปลี่ยน System Locale จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาษาที่ใช้ในแสดงของฟอนต์ภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ แต่ยังสามารถที่จะใช้  เมนูภาษาอังกฤษได้ซึ่งสามารถแก้ Windows 10 ภาษาเพี้ยนได้

การเปลี่ยน System Local จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาษาที่ใช้ในแสดงของฟอนต์ภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆแต่ยังสามารถที่จะใช้ เมนูภาษาอังกฤษได้ ซึ่งสามารถแก้ไข ปัญหา Windows 10 ภาษาเพี้ยน ภาษาต่างดาวได้

9. คลิ๊กที่ Restart Now
โดยก่อนที่จะรีสตาร์ท ให้ปิดโปรแกรมต่างๆที่เปิดค้างอยู่ ทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน

เมื่อคนรีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วให้ทดลองเปิดโปรแกรมอื่นๆที่เป็นภาษาเพี้ยนหรือภาษาต่างดาวรวมทั้งโปรแกรม อีซี่เซลส์ อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ตามปกติ

ดาวน์โหลดอีซี่เซลส์ ดาวน์โหลดคู่มือ
How to change windows 10 single language from thai to english


คลิ๊กแชร์ที่นี่

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *