EP-4 คลิปการรับชำระหนี้ และ การตรวจสอบประวัติลูกค้า ใน 5 นาที

คลิ๊กแชร์ที่นี่

(มีคลิป)

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับโปรแกรมขายที่ใช้ในการบริหารจัดการกิจการธุรกิจค้าปลีก (โดยเฉพาะอีซี่เซลส์) อาทิเช่นร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านฮาร์ดแวร์ ร้านสินค้าการเกษตรและร้านประเภทอื่น ๆ ที่มีโมเดลธุรกิจในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือระบบบริหารจัดการลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ (โปรแกรมขายร้านวัสดุก่อสร้าง)

ซึ่งอีซี่เซลส์ตระหนักดีถึงความสำคัญดังกล่าว เนื่องจากว่าในหลาย ๆ กิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่จำเป็นจะต้องให้ลูกค้านำสินค้าไปใช้งานก่อน เช่นผู้รับเหมา ที่จะมีรายได้หรือรายรับหลังจากที่ได้ส่งงานให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะนำเงินดังกล่าวมาชำระทั้งหมดหรือชำระเป็นบางส่วนได้ และในกรณีเกษตรกรก็เช่นเดียวกัน ซึ่งบ่อยครั้งจะเจอในลักษณะที่ขอซื้อเครดิตปุ๋ยหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ก่อนและจะได้นำมาชำระภายหลัง หลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ ดาวน์โหลดอีซี่เซลส์

และในขณะเดียวกันการตรวจสอบถึงประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละรายก็จะมีผลถึงการอนุมัติเครดิต และการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เคยจำหน่ายให้ก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดาย

โปรแกรมขายร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านฮาร์ดแวร์ สินค้าเกษตร
หน้าจอลูกหนี้วันนี้

ซึ่งโปรแกรมจะมีหน้าจอที่เอาไว้เก็บรวบรวมรายชื่อลูกหนี้ปัจจุบันชื่อว่าหน้าจอลูกหนี้วันนี้โดยหน้าจอดังกล่าวจะสามารถแสดงรายชื่อลูกหนี้และยอดค้างชำระและวันครบกำหนดชำระของลูกหนี้ทุกรายได้ในหน้าเดียวและยังสามารถที่จะส่งออกต่อไปยัง Excel ได้และยังสามารถเชื่อมโยงต่อไปยังหน้าประวัติและรายละเอียดของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งเป็นสิ่งที่ โปรแกรมขายร้านวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องมี

หน้าจอประวัติลูกค้าและประวัติการสั่งซื้อ

โดยในหน้าประวัติลูกค้าและประวัติการลูกค้าและประวัติการสั่งซื้อ จะมีรายละเอียดที่สรุปการขายตามบิล สรุปการรับชำระหนี้ สรุปการสั่งซื้อตามรายการสินค้า สรุปรายละเอียดของแถม รวมทั้งการออกใบกำกับภาษี ของลูกค้าแต่ละราย และในกรณีที่เป็นบิลเครดิตที่มียอดค้างชำระก็สามารถพิมพ์ใบวางบิลได้ง่ายภายในคลิกเดียว

การรับชำระหนี้ก็สามารถรับชำระหนี้ได้ทั้งแบบบางส่วนหรือชำระเต็มจำนวน ในกรณีที่ชำระเป็นบางส่วนโปรแกรมก็ทำการเคลียร์บิลให้ตามยอดเงินที่ชำระ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะเลือกชำระเฉพาะเป็นบางบิลได้  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้โปรแกรม อีซี่เซลส์ (EasySales) มีในระบบตั้งแต่ Version 2008 เป็นต้นมา และยังพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งวิธีการทำงานคุณก็สามารถที่จะดูคลิปสาธิตวิธีการใช้ได้ซึ่งคลิปดังกล่าวมีความยาวเพียงแค่ 5 นาทีซึ่งสามารถรับชม โปรแกรมขายร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านฮาร์ดแวร์ สินค้าเกษตร ได้ตามคลิปครับ


คลิ๊กแชร์ที่นี่

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *