วิธีการตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินแบบ USB
|

วิธีการตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินแบบ USB

จากโพสท์ที่แล้วเรื่องการ ติดตั้ง ไดร์เวอร์ PL2303 windows 11 สำหรับ DT-100U โพสท์นี้จะมาอธิบายวิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งานลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer DT-100U Adaptor) ในโปรแกรมอีซี่เซลส์กันครับ หรือพิมพ์ค้นหา Device Manager และตรวจสอบตามรูปด้านล่างว่า Prolific USB-to-serial ใช้ Port COM เลขที่เท่าไหร่ ในรูปนี้คือ COM3 หากไม่ปรากฎภาพดังภาพที่ 2 ให้ติดตั้ง Driver ของลิ้นชักเก็บเงินก่อน โดยดาวน์โหลดได้จากโพสท์นี้ 3. จากนั้นเปิดโปรแกรมอีซี่เซลส์ แล้วเข้าไปที่เมนู โปรแกรม–>ตั้งค่าการออกบิลและอุปกรณ์ แล้วเลือกแท็ป ลิ้นชักเก็บเงิน4. ติ๊กถูก “ใช้ลิ้นชักเก็บเงิน ผ่าน USB ” แก้ไขเป็นตัวเลขเดียวกับพอร์ตคอมในข้อที่ 2 ในที่นี้คือเลข 35. กดบันทึกเป็นค่าเริ่มต้น จะมีปุ่มลิ้นชักเก็บเงินปรากฎขึ้นที่หน้าจอขาย โดยสามารถใช้งานได้ทั้งการคลิ๊กที่ปุ่ม “ลิ้นชัก” หรือกดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl+Backspace เพื่อเปิด และเมื่อรับเงิน…

แก้ไข windows 10 ภาษาเพี้ยน ภาษาต่างดาว

แก้ไข windows 10 ภาษาเพี้ยน ภาษาต่างดาว

หลายครั้งที่เมื่อท่านได้ติดตั้งโปรแกรม Windows 10 หรือ 11 ไปแล้วเมื่อใช้งานโปรแกรมอื่นๆก็ใช้งานเป็นปกติแต่เมื่อใช้งานโปรแกรมที่มีเมนูหรือว่าคำสั่งที่เป็นภาษาไทย รวมทั้งโปรแกรมอีซี่เซลส์อีกด้วย ก็จะไม่สามารถอ่านได้ จะเป็นลักษณะ Windows 10 ภาษาเพี้ยน หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นภาษาต่างดาว ซึ่งสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ ดังวิธีดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง Windows 10 และ Windows 11 4. คลิ๊กที่ Clock and region (นาฬิกา/ภูมิภาค) 5. คลิ๊กที่ Region (ภูมิภาค) 6. คลิ๊กที่ Administrative7. คลิ๊กที่ Change System Locale… 8. คลิ๊กเลือก Thai (Thailand) แล้วกด OK การเปลี่ยน System Local จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาษาที่ใช้ในแสดงของฟอนต์ภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆแต่ยังสามารถที่จะใช้ เมนูภาษาอังกฤษได้ ซึ่งสามารถแก้ไข ปัญหา Windows 10 ภาษาเพี้ยน ภาษาต่างดาวได้…

EP-4 คลิปการรับชำระหนี้ และ การตรวจสอบประวัติลูกค้า ใน 5 นาที

EP-4 คลิปการรับชำระหนี้ และ การตรวจสอบประวัติลูกค้า ใน 5 นาที

(มีคลิป) สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับโปรแกรมขายที่ใช้ในการบริหารจัดการกิจการธุรกิจค้าปลีก (โดยเฉพาะอีซี่เซลส์) อาทิเช่นร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านฮาร์ดแวร์ ร้านสินค้าการเกษตรและร้านประเภทอื่น ๆ ที่มีโมเดลธุรกิจในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือระบบบริหารจัดการลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ (โปรแกรมขายร้านวัสดุก่อสร้าง) ซึ่งอีซี่เซลส์ตระหนักดีถึงความสำคัญดังกล่าว เนื่องจากว่าในหลาย ๆ กิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่จำเป็นจะต้องให้ลูกค้านำสินค้าไปใช้งานก่อน เช่นผู้รับเหมา ที่จะมีรายได้หรือรายรับหลังจากที่ได้ส่งงานให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะนำเงินดังกล่าวมาชำระทั้งหมดหรือชำระเป็นบางส่วนได้ และในกรณีเกษตรกรก็เช่นเดียวกัน ซึ่งบ่อยครั้งจะเจอในลักษณะที่ขอซื้อเครดิตปุ๋ยหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ก่อนและจะได้นำมาชำระภายหลัง หลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้ว