วิธีนำบิลขายหลาย ๆ บิล มาออกเป็นใบกำกับภาษีใบเดียว ในโปรแกรมอีซี่เซลส์

วิธีนำบิลขายหลาย ๆ บิล มาออกเป็นใบกำกับภาษีใบเดียว ในโปรแกรมอีซี่เซลส์

การออกใบกำกับภาษีจากบิลขาย ตามปกติแล้วโปรแกรม อีซี่เซลส์ จะแยกส่วนของการออกบิลขาย และการออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกจากกัน ออกเลขที่แยกอิสระออกจากกัน แต่ก็ยังสามารถที่เชื่อมโยงถึงกันได้ โดยเมื่อคุณได้ทำการขายรายการสินค้าออกไปแล้ว ทั้งกรณีที่ขายเป็นเงินสด หรือ ขายเป็นเครดิต โปรแกรมก็จะทำการบันทึกรายการขายและตัดสต๊อกออกไป ซึ่งต่อมาเมื่อได้รับการร้องขอจากลูกค้าเพื่อให้ออกใบกำกับภาษี ฯ ให้ในภายหลัง คุณก็สามารถที่จะนำบิลเหล่านั้นมาออกเป็นใบกำกับภาษี ฯ ได้  โดยใบกำกับภาษี ฯ นั้น สามารถออกได้ทั้งแบบที่เป็นแบบ 1 บิลขาย ต่อ 1 ใบกำกับภาษี  หรือกรณีรวมบิลขายหลาย ๆ บิล เพื่อนำไปออกเป็นใบกำกับภาษี ฯ เดียวกัน โดยสามารถที่จะระบุวันที่ในใบกำกับภาษีได้ตามต้องการได้อีกด้วย โดยจะแบ่งใบกำกับภาษีออกเป็น 3 ประเภท คือ ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนวิธีในการออกใบกำกับภาษี ฯ ดังที่ได้กล่าวมา ซึ่งจะมีขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะมีลำกับการทำงานดังต่อไปนี้ 2. ขั้นตอนที่ 1/4 พิมพ์เพื่อค้นหาชื่อลูกค้าที่ต้องการออกใบกำกับภาษี 3. ขั้นตอนที่ 2/4 เลือกบิลหลาย ๆ บิลที่ต้องการนำไปออกเป็น…